องค์พระเจ้า สันติราช

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A         E/G#          G          Bm7       E
องค์พระเจ้า สันติราช  ที่ปรึกษา  มหัศจรรย์
A        E/G#      G                Bm7   E 
จอมโยธา  ชัยชนะ  กษัตรา พระผู้ทรงนิรันดร
                   A                                E                               
        *ข้าเทิดทูนพระองค์         โอ้ข้าเทิดทูนพระองค์
                  D                               Bm               E                                    
        องค์พระผู้ยิ่งใหญ่     เหนือโลกและจักรวาล 
             A                                   E
        ข้าเทิดทูนพระองค์        โอ้ข้าเทิดทูนพระองค์ 
              Bm           E      A
        พระเยโฮวาห์      ที่ข้าเทิดทูน