องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A       D                A               D    C#m           Bm   E7
องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม นมัสการด้วยจิตวิญาณ
              F#m      C#m         C#     F#m       Bm    E              A   E7
      *เราสรรเสริญถวายใจเป็นเครื่องบูชา    นมัสการ องค์จอมราชา
                                 A  C#m F#m D              E     A   (E)
      **เราเปล่งเสียงร้อง  ฮาเลลูยา     แด่องค์จอมราชา (x2)
A       D                A              D   C#m           Bm   E7
องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม  นมัสการเพราะเรารักพระองค์
              F#m      C#m         C#     F#m       Bm    E              A   E7
       +เราสรรเสริญถวาย เป็นดั่งเครื่องบูชา นมัสการ     พระนามพระองค์
                                  A     C#m F#m   D        E         A    (E)
        ++เราเปล่งเสียงร้อง  เชิญพระเยซู    มารับคำสรรเสริญ (x2)