องค์สันติราช (Prince Of Peace)

Key: E, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: E A F#m B
           E                  A                 F#m                  B             
องค์บริสุทธิ์ องค์ทรงฤทธา  สมควรบูชา รับการ สรรเสริญ   
           E                A                   F#m    B       E
ข้าจะตามไป  ข้าจะเชื่อฟัง  ข้ารักพระองค์   ทุกวันเวลา
                     A                              B   
         **ข้าร้องสรรเสริญ               นมัสการ       
         (ทรงเป็นจอมเจ้านาย    ทรงเป็นจอมราชา)
          C#m                             G#m
         องค์พระเจ้า                จอมราชา
         (พระเจ้าจอมโยธา   พระเจ้าผู้ครอบครอง)                      
                 A                           B   
         ข้ารักพระองค์        ขอเทิดทูน      
         (องค์อิมมานูเอล   ทรงฤทธานุภาพ)
                C#m                    G#m
         ข้าจะกราบลง             ต่อพระองค์ 
        (เป็นองค์สันติราช  เป็นองค์พระผู้ไถ่)
                A                          B    
        ข้าร้องสรรเสริญ           นมัสการ        
        (ผู้ทรงพระชนม์อยู่   ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ)
                C#m                           G#m
              องค์พระเจ้า              จอมราชา
        (ผู้ครอบครองเป็นนิจน์  ผู้อยู่เหนือกาลเวลา)
                  A                 B
          ข้ารักพระองค์              ขอเทิดทูน
        (ทรงเป็นอัลฟาโอเมกา  เบื้องต้นและเบี้องปลาย)
                C#m                          F#
         ข้าจะกราบลง                 ต่อพระองค์ 
        (เป็นองค์พระเจ้า กษัตราพระผู้ช่วยให้รอด)                
                          A               B                   E
          เป็นองค์สันติราช  ชีวิตข้าอยุ่เพื่อพระองค์
         (เป็นองค์สันติราช  ชีวิตข้าอยุ่เพื่อพระองค์)