องค์สันติราช (Prince Of Peace)

Key: E, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: E A F#m B
           E                  A                 F#m                  B             
องค์บริสุทธิ์ องค์ทรงฤทธา  สมควรบูชา รับการ สรรเสริญ   
           E                A                   F#m    B       E
ข้าจะตามไป  ข้าจะเชื่อฟัง  ข้ารักพระองค์   ทุกวันเวลา
                     A                              B                                C#m                             G#m
         **ข้าร้องสรรเสริญ               นมัสการ                องค์พระเจ้า                จอมราชา
     (ทรงเป็นจอมเจ้านาย    ทรงเป็นจอมราชา)    (พระเจ้าจอมโยธา   พระเจ้าผู้ครอบครอง)         
                 A                           B                                  C#m                    G#m
         ข้ารักพระองค์        ขอเทิดทูน               ข้าจะกราบลง             ต่อพระองค์ 
    (องค์อิมมานูเอล   ทรงฤทธานุภาพ)    (เป็นองค์สันติราช  เป็นองค์พระผู้ไถ่)
                A                          B                             C#m                           G#m
        ข้าร้องสรรเสริญ           นมัสการ           องค์พระเจ้า              จอมราชา
   (ผู้ทรงพระชนม์อยู่   ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ) (ผู้ครอบครองเป็นนิจน์  ผู้อยู่เหนือกาลเวลา)
                  A                     B                                               C#m                          F#
          ข้ารักพระองค์      ขอเทิดทูน                            ข้าจะกราบลง                 ต่อพระองค์ 
  (ทรงเป็นอัลฟาโอเมกา  เบื้องต้นและเบี้องปลาย) (เป็นองค์พระเจ้า กษัตราพระผู้ช่วยให้รอด)                
                       A               B                   E
        เป็นองค์สันติราช  ชีวิตข้าอยุ่เพื่อพระองค์
      (เป็นองค์สันติราช  ชีวิตข้าอยุ่เพื่อพระองค์)