อย่ากลัวเลย

Key: Dm, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Dm                                Gm             Dm                   A7            Dm
อย่ากลัวเลย  เพราะเราอยู่กับเจ้า  อย่าขยาด  เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า
                   C                              Gm   C             Gm            C  C7  
       **เราจะหนุนกำลังของเจ้า  เราจะช่วย  เจ้า  เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา
         F   A/E   Dm                Gm           C           A            Dm
        อันมี  ชัย  ของ  เรา     เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา  อันมีชัย  ของเรา