ข้ายกย่องพระองค์ (I Exalt Thee)

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

D           G        A           D  F#m B#m
โอ้  องค์พระเจ้า  ของข้า  ทรงสูงสุดเหนือทั้ง  โล กา
             G         A       D     (A)
ธ  ทรงสูงเด่น  เหนือยิ่งกว่า  พระทั้งปวง (2)
            D        D/C#         Bm       Bm/A  G   A       D A(B)
     *ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ โอ พระเจ้า (2)
             E        E/D#         C#m     C#m/B  A   B       E  B
     *ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ โอ พระเจ้า (2)