ข้าต้องไปฟากข้างโน้น

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G C G D
                 G              G7            C               G
1. ข้าต้องไปฟากข้างโน้น ข้าต้องไปยังแดนไกล
         Em                A                  D              G         G7
ไม่มีใครเคยบอกเรื่องความรอดบาป คนนับล้านไม่เคยฟัง
              C                     G                D            G
เรื่องพระเยซูผู้ไถ่ ข้าต้องบอกเรื่องความรักความเมตตา
                               G                               D                  G        G7
               **ข้าต้องไป ฟากข้างโน้น ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ
                C                        G   Em              Am D        G   
               ข้าต้องไปให้โลกทราบ    เรื่องความรอด  พ้นจากบาป
             G              G7            C               G
2. แดนกันดารก็ต้องไป เมื่อพระองค์ทรงบัญชา
         Em             A             D              G         G7
ไม่คำนึงหรือคิดถึงความสบาย ใครจะว่าข้าโง่เง่า
              C                     G                D            G
เป็นคนบ้าก็ตามใจ ข้าอิ่มใจเมื่อพระองค์พอพระทัย
                       G              G7            C               G
        3.  เราทั้งหลายใช้เวลา หาอำนาจความสบาย
              Em                A            D              G         G7
        เหตุไรเขลาเมาสนุกสุขชั่วคราว จงตื่นขึ้นจากใจแคบ
                      C                     G                D            G
        เลิกใจดำรู้จักอาย ช้าอยู่ไยรีบไปบอกคนทั้งหลาย