ขอ พระวิญญาณสถิต

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

G       D/F#           Am7         Dsus D 
พระวิญญาณ  เมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิต 
G    D/F#      Am7          Dsus D 
นําเราชิด   ใกล้หัวใจของพระบิดา 
Am7               Bm7                 Cmaj7 
  และนี่เป็นเสียงเพลงคร่ำครวญของเรา 
Am7         Bm7              Dsus D 
  เราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิม 
            G  D/F#         Em7          C         D 
       ***ขอพระวิญญาณสถิต สัมผัสชีวิตของเรา 
        G  D/F#        Em7              C          D 
        ขอองค์พระเยซูคริสต์ โปรดเจิมชีวิตของเรา 
        Am7     G/B         C        D 
       ให้เราได้ก้าวไป จากพระสิริสู่พระสิริ 
       Am7   G/B           C                  D 
       ให้เรามีชีวิตใหม่ มีหัวใจอย่างพระองค์