พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G Bm C D 
               G     Bm     Em                    Bm      Bbm-C         
1.  พระเจ้าทรง  เลี้ยงดู    เราเรียนรู้ความรักพระองค์  
C             Bm   Em   Am                 D
นำเราไปริมน้ำสงบ      ฟื้นวิญญาณของเรา
                    G      Bm   Em                  Bm     Bbm-C   
      2.  พระเจ้านำ ก้าวไป      เราไม่เคยขัดสนอะไร 
   C                  Bm        Em     C                    D  D7
      นำเราไปในทางชอบธรรม   เพื่อพระนามพระองค์
                 G                            Em
*พระเจ้าจะนำเราไป    แม้ทางจะยากเพียงใด
                      C                         Am                          D
ผ่านเขาเงาอันตราย  เราไม่ต้องกลัวอะไร  อยู่ในอ้อมแขนพระองค์
               G                           Em
พระเจ้าจะนำเราไป  แม้ทางจะยากเพียงใด
                              C                          Am                           
ความรักและความดีงาม  ติดตามเราทุกวันไป
                D                       G
เราอยู่ในน้ำพระทัย  ของพระองค์

Other Rendition

VOC