พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

Key: A, Tempo: 160, Time Signature: 6/8
Source:

A                                      D                   A   C#m
1. เหตุไรใจข้าเกิดท้อถอย    เหตุไรโศกเศร้าบ่อยบ่อย
F#m               Bm        E7                    A
เหตุไรว้าเหว่วังเวงใจ   เห็นว่าความตายดีกว่า
        A                                A7                D
พระเยซูเป็นพระผู้ช่วย   ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้า
             E7                   A                   E7                        A
      *พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่   ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย
               F#m      F#m7   D                    A       E7     A 
       พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่   ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย
                       E7                  A                  E7                    A    A7
               *ร้องเพลงเพราะว่าข้าชื่นใจ   ร้องเพลงเพราะข้าเป็นไท
                     F#m      F#m7             Dm         A      E7      A
               เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่    ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย
    A                                      D                   A   C#m
2. อย่าให้ใจท่านวิตกเลย  พระองค์สัญญาไว้แล้ว
F#m               Bm        E7                    A
จงวางใจในพระเยซู  ข้าสิ้นสงสัยไม่กลัว
        A                                A7                D
แม้ว่าข้าเห็นเพียงก้าวเดียว ข้าก็ยินดีเดินตาม
           A                                      D                   A   C#m
       3. เมื่อมารทดลองจิตใจข้า  ทำให้เกิดความสงสัย
       F#m               Bm        E7                    A
      เมื่อข้าถอนใจแทนการร้องเพลง  เมื่อหมดความหวังในใจ
              A                                A7                D
      จึงเข้าเฝ้าใกล้พระเยซู   ทรงช่วยให้ชื่นบานใจ