จะบอกว่า ฮาเลลูยา

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church (Eddie's Version)

D                      Dmaj7     D7    G                Gm             Asus A
1. ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน   ดังดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก
G                                  F#m Bm  C                                  A7
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน  พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร
         D                                 Dmaj7         D7    G              Gm       Asus A
        2. การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
        G                              F#m Bm       Em       A7          D         Am7
        จะทำตามน้ำพระทัยและเชื่อฟัง ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์
                  G          A7              F#m       Bm
*จะบอกว่า ฮาเลลูยา จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
                    G                      A7           D  Am7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวัน ทุกเวลา
                 G                  A7                      F#m     Bm   
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน สรรเสริญพระนามพระองค์
          G             A7             D    
จะสรรเสริญพระนาม   ฮาเลลูยา

Other Rendition

sila Church
VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 13-Jun-2021