ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G Em D C
G                                C     Em                 D         C
ในที่ลึกลับ  ในที่เงียบสงัด       ณ ที่นั่น พระองค์ทรงอยู่  
G                                             C 
ในที่ลึกลับ  ช่วงเวลาที่ข้ากำลังรอ    เฝ้าแต่พระองค์  
Em       D    C 
ข้าอยากรู้จักพระองค์
        G                         D    Em                        C            G         D        C
        ** ข้าอยากรู้จักพระองค์  อยากได้ยินเสียงพระองค์  ข้าอยากรู้จักพระเจ้า
         G                     D      Em                    C      G         D          C
         ข้าอยากรู้จักพระองค์     ข้าอยากจะได้สัมผัส   ข้าอยากรู้จักพระเจ้า
G                                           C     Em             D         C 
2)   ข้ากำลังไขว่คว้า  ไปในที่สูงสุด      เพื่อข้าจะได้รางวัล  
G                                                C                 Em        D         C
ดำเนินต่อไป  และจะก้าวไป  ไม่มีสิ่งใดที่จะขวางได้  ข้าอยากรู้จักมากขึ้น


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 20-Jun-2021