พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source:

D                     G          DAm7-D7     G         A             D Am7 D7
1) พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้          พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
G               A        F#          Bm               Gmaj7         A        D 
ทรงมอบชีวิตให้ข้านำชีวาพระองค์ลงพลี  พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
               G               A        F#          Bm   G         A                      D D7
        **จะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะหรือร้องไห้  ชีพนี้ขอถวายมอบให้พระองค์
               G               A        F#          Bm
        ฉันจะร้องสรรเสริญและดำเนินในทางพระองค์
             D/G             A                D       A7
        จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์
D           G             D Am7-D7     G         A            D Am7 D7
2)  พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์  พระองค์รักฉันมั่นในฤทัย
G               A        F#          Bm          Gmaj7         A                D 
พระองค์ทรงพลีชีวัน เพื่อฉันได้ชีวิตใหม่ พระองค์ทรงสัมผัสฉันวันนี้