ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Colors Song 1

A            Bm                         C#m      A
ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย  มาหาพระเยซู
 A         Bm                     C#m     A
ผู้นำท่านทั้งหลาย   หายเหนื่อยและเป็นสุข
A    Bm  D E7               A 
รับพระเยซูเจ้า เมื่อท่านยังอยู่ 
    C#m   Bm    E7 (A) 
ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
  A      Bm                C#m      A
ทำตามน้ำพระทัย  ซึ่งมีให้เราไว้
 A       Bm                  C#m       A
คือพระคำสัญญา  ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง (*)