น้ำแห่งชีวิต

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church Medley

Intro: D2 Gsus4 D2 Gsus4 Bm C-Bm-A  D C-Bm-A
D                           Gsus4   D                  Gsus4
1.ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
Bm              C-Bm-Asus7  D   (C-Bm-A) 
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง          จงเข้ามา… x2
                          G      D                      G            D
        *พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต   ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต
             Bm  F#m      G    D          
        หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่  
        C                   Asus7         D (C-Bm-A)
        แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล  มาจากใจ
      C         Asus7
        แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล x 3
             D              Bm            G                            A
**  ขอเทลงมา  น้ำแห่งชีวิต  ขอทรงสัมผัสท่ามกลางชีวิตที่มืดมน                        
   D                     F#m              Bm                   G            
ขอเทลงมา  พระคุณความรัก พระองค์      ขอทรงเมตตา   
                             A               D
ให้ข้าได้อยู่ใน พระคุณ  ขอเทลงมา 
       (E)       D               E         A             D              E            F#m
        *ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
                     D           E           C#m           D               Bm        E         A
        ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์   ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป   
Outtro: E/G# A D E   E/G# A D

Other Rendition

Sila Church