วางใจในพระองค์

Author: Laura Daigle
Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: A
A                                          F#m                                                  Bm
1. ลูกขอละทิ้ง ทุกๆความไฝ่ฝัน       และวางสิ่งนั้น ที่พระบาทพระองค์
                                                D                                     E
ทุกทีที่ลูก นั้นอาจจะเดิน พลัดหลง     แผนของพระองค์ จะไม่เคยผันแปร
       A                                           F#m                                                  Bm
          2. ลูกรู้ลูกฝืน ฝ่าฟันด้วยตนเอง     ลูกขอหยุดพัก ในผู้ที่ลูกยำเกรง
                                             D                                    E
          นักรบราชา ผู้ทรงชัยชนะ   จะเจอสิ่งใดลูกขอ อยู่ใกล้พระองค์
A                                 E                                 F#m  
*เมื่อทรงไม่เคลื่อนขับภูเขา ที่ลูกขอให้เลื่อนหาย  
                                D9                                        A
เมื่อทรงไม่แยกน้ำเป็นทาง ให้ลูกวางเท้าเดินข้ามไป
                            E                        F#m                     
เมื่อทรงไม่ให้ที่ลูกขอ แม้ลูกจะร่ำร้องไห้ 
                      D9                           A     E                     F#m     D9
 ลูกวางใจ จะวางใจ วางใจในพระองค์       [วางใจในพระองค์]
        A                                          F#m                                        Bm
              3. พระองค์ทรงรู้ ดีถึงวันพรุ่งนี้    ไม่มีวันไหน จะไม่ทรงรู้เห็น
                                                  D                                         E
               หมดทั้งชีวิต และทุกลมหายใจ   ขอให้เป็นไป ตามพระทัยพระองค์
       D                                   E                        F#m  
[Bridge] ทรงเป็นกำลังที่พักพิง     พระหัตถ์อันซื่อตรง
                             E                                       D
ทรงเป็นศิลาให้ยึดมั่น     ทรงเป็นรากฐานมั่นคง
                                      E                                  F#m
ทางของพระองค์นั้นเหนือกว่า   พระปัญญานั้นสูงส่ง
                         E                                 D    E
ไม่มีที่ใดที่ลูกไป   จะหนีไปได้จากพระองค์