อยากเห็น

Author: บงกช ฮััดสัน
Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

Int: D9
              D                   G         A                     D
1)  โปรดรินรักชโลมหัวใจ   สัมผัสทุกดวงวิญญาณ  
                                      G            A                        G           A
ด้วยพระทัยที่ทรงสงสารห่วงใย  ขอประทานรักไหลลงสู่ประชา
                          D                           Bm                   G                                    A
       **อยากจะเห็น คนไทยนมัสการพระเจ้า อยากจะเห็น คนไทยนมัสการพระเจ้า
                     G      D/F#     G          A/C#             D      A/C#   Bm   A    G    A
       เราร้องออกพระนาม    ด้วยสุดหัวใจ  อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า
              D                   G         A                     D
2)  เปล่งคำอธิษฐานของเรา  เป็นกลิ่นหอมถึงเบื้องบน
                                      G                  A                   G           A
จากดวงใจที่วอนขอพระเมตตา  ขอชนชาตินี้รอดในหัตร์พระองค์

                  E7sus4/D               E7/D              G6/D          Bm11/D
Bridge: อยากจะเห็น คนไทยนมัสการพระเจ้า อยากจะเห็น คนไทยนมัสการพระเจ้า
                        E7sus4/D              E7/D               G6/D          Bm11/D
             อยากจะเห็น คนไทยนมัสการพระเจ้า อยากจะเห็น คนไทยนมัสการพระเจ้า