เพราะความรัก

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

B7               C         D              Bm                 Em    D--Am        D        Esus4 E7
**เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง  พระเมตตาพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด 
             C           D                          Bm         Em     Am D G    (B7)
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์    ใหญ่-ยิ่ง-นัก