พระเยซูรักฉันรู้แน่

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source:

C  Em/B Am Am/G         F   Em6   Dm7      G
1.    พระเยซูรักฉันรู้แน่         พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้
C   Em/B  Am  Am/G           F         C           Dm9 -G- C
แม้ตัวฉันนั้นอ่อนหย่อนแรง     แต่พระคริสต์ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง
  (G) C     C7       F         C-Am-Dm     G
        *พระเยซูรักฉัน       พระเยซูรักฉัน
       C      C7      F Dsus4    C/G-Dm-G     C  (G)
        พระคัมภีร์สั่งสอน          จึงรู้ดังนั้นแน่นอน
C  Em/B Am Am/G         F   Em6   Dm7      G
2. พระเยซูเอ็นดูรักฉัน        สิ้นพระชนม์เพื่อเปิดสวรรค์
C   Em/B  Am  Am/G          F         C           Dm9 -G- C
โดยยอมตายบนไม้กางเขน   ช่วยคนทั้งหลายพ้นบาปเวร
       C  Em/B Am Am/G         F   Em6   Dm7      G
       3.  พระเยซูรักฉันหนักหนา   เป็นดังนั้นทุกวันเวลา
      C   Em/B  Am  Am/G          F       C     Dm9 -G- C        
         ฉันป่วยลงพระองค์แลเห็น    เสด็จมารักษาเช้าเย็น
C  Em/B Am Am/G         F   Em6   Dm7      G
4.   พระเยซูรักฉันอยู่ใกล้     มิทิ้งขว้างในทางใดๆ
C   Em/B  Am  Am/G       F      C         Dm9 -G- C
ฉันจะรักจนถึงวันนั้น           พระองค์มาพาไปสวรรค์