โปรดส่งการเจิม

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

G                                       C         G                          C
โปรดส่งการเจิมลงมาเหมือนห่าฝน  กระหน่ำลงมาจนใจเราท่วมท้น
Bm          Em      Bm           Em                  F                    D7
หัวใจ  ต้องการ  ขอเจิม  เราทุกคน  ประทานพระวิญญาณ  การฟื้นฟู
     G                                   C          G                                C
จะถ่อมตัวลง  รอคอย  และอธิษฐาน  พระหัตถ์บันดาล  ดลใจเหนือผู้คน
     Bm     Em      Bm     Em               F                    D7
ร้อนรน  ฟื้นใจ  ภายใน  ฟื้นฟู  ส่งไฟพระวิญญาณ  ทั่วแผ่นดิน
                               G          C                         G              C
***  พระวิญญาณพระเจ้า  เสด็จมา  พระวิญญาณพระเจ้า  ช่วยเปิดตา
                         Bm      Em               Bm         Em           F                           D7
      พระวิญญาณพระเจ้า  เร้าใจ  ให้  เปิดประตูพบทางใหม่  นำข้าไป  จนใกล้ชิด  ที่พระทรวง
                             G            C                           G         C
      พระวิญญาณพระเจ้า  ผู้ทรงฤทธิ์  พระวิญญาณพระเจ้า  ให้ชีวิต
                            Bm          Em         Bm            Em                  
      พระวิญญาณพระเจ้า  ขอเจิมให้  เปี่ยมพลัง  ร้อนด้วยไฟ 
                      F                            D7                             G
      ไฟแห่งความรัก  นมัสการ  รับใช้พระองค์   (พระวิญญาณพระเจ้า)