โปรดส่งการเจิม

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G C G C
G                                       C         G                               C
โปรดส่งการเจิมลงมาเหมือนห่าฝน  กระหน่ำลงมาจนใจเราท่วมท้น
Bm          Em      Bm           Em                     F              Am      D7
หัวใจ  ต้องการ  ขอเจิม  เราทุกคน  ประทานพระวิญญาณ  การฟื้นฟู
G                                         C          G                                C
จะถ่อมตัวลง  รอคอย  และอธิษฐาน  พระหัตถ์บันดาล  ดลใจเหนือผู้คน
     Bm     Em      Bm     Em               F              Am      D7
ร้อนรน  ฟื้นใจ  ภายใน  ฟื้นฟู  ส่งไฟพระวิญญาณ  ทั่วแผ่นดิน
                               G          C                         G              C
***  พระวิญญาณพระเจ้า  เสด็จมา  พระวิญญาณพระเจ้า  ช่วยเปิดตา
                         Bm          Em                     Bm         Em           F              Am           D7
      พระวิญญาณพระเจ้า  เร้าใจให้  เปิดประตูพบทางใหม่  นำข้าไป  จนใกล้ชิด  ที่พระทรวง
                                G              C                                G           C
      พระวิญญาณพระเจ้า  ผู้ทรงฤทธิ์  พระวิญญาณพระเจ้า  ให้ชีวิต
                            Bm          Em             Bm               Em                  
      พระวิญญาณพระเจ้า  ขอเจิมให้  เปี่ยมพลัง  ร้อนด้วยไฟ 
                        F             Am               D7                             G
      ไฟแห่งความรัก  นมัสการ  รับใช้พระองค์   (พระวิญญาณพระเจ้า)
                                       C                D                 Bm                                   
End verse: ข้าฯ ต้องการกำลังใหม่   ข้าฯ ต้องการกำลังใหม่
              Em                   Am          D                       G
                    ข้าฯ ต้องการกำลังใหม่   กำลังจากเบื้องบน x 2
                                       C                D                 Bm                   
                    ขอทรงแตะต้องใจข้าฯ   ขอทรงแตะต้องใจข้าฯ
              Em                  Am         D                         G
                    ประทานกำลังให้ใหม่  กำลังจากเบื้องบน x 2