นามอัศจรรย์

Key: B, Tempo: 58, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |
       B               F#/A#          C#m7           E2
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์  พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#                        C#m      E2
นามเดียว ชนะความบาปความตาย  นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 
                      B/Eb                   E2
        **ไม่มีใคร หรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
               B/Eb             E              F#sus  F#
         หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
                B/Eb                      E2
         พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า 
                B/Eb           E        F#sus  F#
         ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์ 
        B                          F#/A#                           C#m7          E2
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง    ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#                              C#m7            E2
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ    มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
Bridge:   ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
                ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า