พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How Great Thou Art)

Author: Carl Boberg
Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: G C G C
                   G                     C                                         G           D          G     D
พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง   เพราะพระองค์เองเป็นผู้สร้างจักรวาล
              G                           C                                   G               D               G     D     
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม    เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า
                     G      G7       C             G     D/F#   Em   Am          D         G   (Am-Bm)
    **จิตข้าสรรเสริญ   พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย    พระเจ้ายิ่งใหญ่  พระเจ้ายิ่งใหญ่
            (C--D) G   G7      C               G    D/F#    Em   Am          D       G      
        จิตข้าสรรเสริญ  พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย    พระเจ้ายิ่งใหญ่  พระ--เจ้ายิ่งใหญ่ 
                   G                     C                                   G              D               G     D            
2.  เมื่อข้าคิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย  พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่
                   G                     C                              G           D           G     D          
ถูกทรมานตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า   ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา

Other Rendition

Revised version with upkey
VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 06-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 07-Feb-2021