ข้าจะร้อง ออกพระนาม

Key: C, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source:

Int: C G Dm7 F 
C                                                G                                                  Dm7         F     
จากดวงใจไปทั้งโลกา   ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์  พระเยซู พระเยซู   
 C                                                    G                                                Dm       F 
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย  ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน   พระเยซู  พระเยซู
                    C              G                 Am7              F                  
        **ข้าจะร้องออกพระนาม น่าเกรงขาม         พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่    
            C               G               Dm7     C/E        F  Gsus           C 
        มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ     พระเยซู พระเยซู พระเยซู     เป็นพระเจ้า
C                                                     G                                         Dm7     F 
ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา  พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล   พระเยซู พระเยซู
C                                                 G                                               Dm7     F 
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา   ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน      พระเยซู พระเยซู
                                      Dm7    C/E        F     Gsus             C 
(Ending variation:  พระเยซู พระเยซู พระเยซู  x 3    เป็นพระเจ้า)

Other Rendition

VOC