ข้าจะร้อง ออกพระนาม

Key: C, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source:

C                                                G  
จากดวงใจไปทั้งโลกา   ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์
     Dm7        F           
พระเยซู พระเยซู
  C                                                    G 
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย  ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน
       Dm       F 
พระเยซู  พระเยซู
                    C              G                 Am7
        **ข้าจะร้องออกพระนาม น่าเกรงขาม
             F                              C               G 
         พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่    มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ
                Dm7     C/E      F       Gsus      C 
         พระเยซู พระเยซู พระเยซู     เป็นพระเจ้า
C.                                                     G
ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา  พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล
    Dm7     F 
พระเยซู พระเยซู
C                                                 G 
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา   ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน
     Dm7      F 
พระเยซู พระเยซู