เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source:

Int:
          G                 C        G                        G             Em             Am D7
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
             G     G7          C              Cm                      G            D7         G
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
              G              C        G                            G           Em        Am  D7
       ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด       เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
              G     G7            C           Cm               G             D7      G
      ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้     เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Other Rendition

VOC