สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:  Bm D  G  D  G  A D
D          Bm             A     D        G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา
A     D/F# Bm     A         Em          E7        A7
เวลาเช้า ควรข้าพเจ้า ร้องเพลง   สรรเสริญพระนาม
D          Bm             A     D        G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   แด่พระเจ้าผู้เมตตา
Bm  D       G      D       G       A         D
ปรากฎ เป็นสาม นั้น    คือพระเจ้าเดียวกัน
         D          Bm             A     D        G                D
         สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ชาวสวรรค์ชาวโลกา
         A     D/F# Bm     A         Em          E7        A7
         ชวนกันมา ถวายพระเกียรติ   แด่ผู้เป็น เจ้าองค์เดียว
          D      Bm A  D    G                  D
         องค์ ผู้บริสุทธิ์นั้น   ควรมนุษย์ จะบูชา
        Bm  D  G   D       G    A     D
         ผู้ทรงสภาพอยู่   ตลอดกาลเวลา
D          Bm             A     D          G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   แม้บางครั้ง ความมืดบัง
A     D/F# Bm     A       Em        E7   A7
ทำให้ตาคนบาปเรานี้   ไม่อาจ เห็นรัศมี
D          Bm             A     D        G                D
แต่พระองค์ยังเป็นอยู่   ไม่มีใคร เทียบเทียมได้
Bm  D       G      D       G           A         D
สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดช   ความรัก ความเมตตา
         D          Bm             A     D          G                D
        สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ    ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา
        A   D/F# Bm     A         Em     E7    A7
        ราชกิจพระองค์สำแดงอำนาจในจักรวาล
         D          Bm             A     D        G                D
        สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ผู้ทรงรัก ชาวโลกา
        Bm  D       G      D       G       A         D
        ปรากฎเป็นสามนั้น   คือพระเจ้าเดียวกัน