ฮาเลลูยา

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: 
A2                                                      D/A 
เป็น ดังแนวทาง เป็นประภาคาร    และเป็น ดั่งเข็มทิศ
  D/E                                A2 
ที่ คอยนำทางของชีวิต  ของลูกให้ก้าว ไป
  A2                                            F#m7  F#m7/E 
เป็น แรงกำลัง เป็นดังแรงใจ    ที่ ไม่เคยจางหาย 
  D  B/Eb                           Esus  E 
คอยชู และหนุนเราไว้   ให้พ้นวันเลวร้าย 
                   A                 D/A 
       *ฮาเลลูยา  ขอสรรเสริญพระนามขององค์ พระคริสต์
                 E/G#         A 
        ฮาเลลูยา  ที่ทรงสถิตย์อยู่กับเราทุกเวลา  
             A/C#  D                         C#  F#m7 
         เป็น ทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง  เป็นความหวัง ที่แสนล้ำค่า 
              Bm7                Esus                            A 
          ฮาเลลูยา     ขอสรรเสริญพระองค์หมดสิ้น ดวงใจ 
  A2                                        D/A 
เป็น ดังสมอ เป็นดังกับเสา เป็น หลักให้เรายึดไว้
  D/E                                        A2 
ไม่ให้ หลุดลอยเคว้งคว้าง  เมื่อพลั้งพลาดผิด ไป
  A2                                           F#m7  F#m7/E 
เป็น แรงกำลัง เป็นดังแรงใจ ที่ ไม่เคยจาง หาย
  D  B/Eb                        Esus  E 
คอยชู และหนุนเราไว้  ให้พ้นวันเลวร้าย 
Midtro: Fmaj7 Dm7 Em7 Am7  Fmaj7 Dm7 D/E  E
Outtro: