เหนือทุกสิ่ง

Key: Bb, Tempo: 85, Time Signature: 4/4
Source:

Intro : Bbsus4 Bb   Ebmaj7  
           Bbsus4     Bb                     F/A 
1. ข้าสรรเสริญพระองค์ สุดชีวิตและหัวใจ
                               Eb9                     Fsus4  F 
ด้วยทำนองและเพลงใหม่ เพราะพระองค์นั้นคูควร
                     Bbsus4     Bb                     F/A 
     2.  พระนามเหนือนามใด ทรงฤทธาและเกรียงไกร
                            Eb9                       Fsus4  F 
     ฟ้าและดินที่กว้างใหญ่ พระองค์เป็นผู้ครอบครอง
              Ebmaj7           F/Eb                 Dm              F/G-Gaddb9    Cm 
          **จะไม่มี    ใคร   คนใด หรืออำนาจใด   มา   ทำลายรักของพระองค์
                Fsus4     F      Bbmaj7           Fm7-Bb7
         ที่  ประทาน ให้คนที่  พระองค์ทรงเลือกไว้    
             Ebmaj7          F/Eb               Dm              F/G 
          จะวันนี้     หรือ  วันใด แม้ความกันดาร    อัน  ตราย
       Gaddb9   Cm          Fsus4  F        Bbsus4-Bbmaj7 
          สูงสักเท่าใด ลึก  แค่ ไหน พระองค์อยู่  เหนือ   กว่า
1Solo : Em7b5  Ebm6  Dm7  Gsus4  G Cm  Bb/D  Ebmaj7
Outtro : Em7b5  Ebm6  Dm7  Gsus4  G Cm  Bb/D  Ebmaj7

Other Rendition

VOC