ครองราชย์องค์พระเยซู

Key: D, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

D         Bm       Asus  A                   G       A       A7      D    Asus  A
ครองราชย์องค์พระเยซู   ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
   D         Bm           Asus  A               G       A       A7      D
ครองราชย์องค์พระเยซู        ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
        D7          G       A         D           D7
         * ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า
                       G       A                  D            Am
        ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์
            D            D7     G                                D     A7     D
         ด้วยว่าพระองค์ ทรงสมควรจะ     ครองราชย์  ครองราชย์