ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C#m B E A 
               E                                    G#m                         A       B      E
1. พระองค์ปลดเปลื้องฉัน ด้วยทํานองเสียงเพลง พระองค์โอบล้อมฉันไว้ 
                  E                 G#m               A              B        E
ด้วยเพลงการช่วยกู้ จากศัตรูคุกคาม ทําลายความกลัวสิ้นไป 
                      A           B           E    C#m     B        E
       **ฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไป ฉันคือลูกของพระเจ้า 
          E                        G#m                    A         B           E
2. ทรงได้เลือกฉันมา จากในครรภ์มารดา ทรงรักและเรียกชื่อฉัน
     E                         G#m                 A           B           E
ฉันมีชีวิตใหม่ ในครอบครัวพระองค์ ฉันมีสายเลือดพระองค์
          C#m          B                E           A
          ทรงแยกทะเล เพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้
           C#m        B                 E            A 
          ความกลัวจมหายในรักพระองค์
           C#m         B            E          C#m   A        B           E
          พระองค์ช่วยกู้ เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้อง  ฉันคือลูกของพระเจ้า
Bridge/Outtro: C#m B E A