เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro:
       G               D             Em7               C                      D          G
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ  เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
            C                       D                Bm                   Em7
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่   ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
      C                      D
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ (x2)
                C    G       Bm Em           Am           G           D
    **โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา   ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
               C   G         Bm Em     Am7         D       G
        โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 07-Feb-2021
Sila Church Main Sunday Service 04-Jul-2021