อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: TMC

Intro (Jeremiah) : Dmaj7 / Dmaj7 / C#m7 / F# / Bm7 / E / A / A / 
Intro W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | D | E | C#m | F# |
Dmaj7                    Amaj7 
อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญพระเจ้า 
              Dmaj7                         Amaj7 
อยากให้ทุกการกระทำเป็นการสรรเสริญพระองค์ 
                  D                                    C#m7 
ฉันอยากให้ทุก ๆ สิ่ง และอยากให้ทุก ๆ อย่าง 
   Bm     E                         A A7 
ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า 
                        D                                           C#m7              F#m 
           ***เพราะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า   (นี้)และไม่มีสิ่งใด   ที่ดีกว่านี้ 
           Bm7              E                          A    A7 
           ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์ 
                           D                                                   C#m7   F#m
           เพราะพระองค์สมควรคู่คำสรรเสริญ   และไม่มีผู้ใดที่สมควรกว่านี้ 
             Bm7              E                          A  (F#7)
           ฉันจะอยู่ จะร้องสรรเสริญพระองค์
Instru: W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | C | D | Bm | E |
End: W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | Bm | E | A |