พระเจ้าเป็นความรัก ประจักษ์ในพระเยซู

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: TMC

C                             G7                C
พระเจ้าเป็นความรัก ประจักษ์ในพระเยซู
   F           C           G7                 C
เสด็จลงมาสู่  โลกมนุษย์ช่วยปวงชน
         C                                           G7            C
ความรักอันใหญ่หลวง  เปรียบห้วงน้ำกระแสชล
         F            C         G7         C
ฟอกล้างดวงกมล  ปุถุชนพ้นราคี