สรรเสริญพระเยซู_TMC

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4
Source: TMC

E             A    C#m          D                        Bm
สรรเสริญพระเยซู    ยกชูพระนามพระองค์
          E
ร้องเปล่งเสียงโมทนา ขอบพระคุณพระองค์
  E             A   C#m                   D                 Bm
สรรเสริญพระเยซู     ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
       E                    A
ทั้งใจและวิญญาณ มอบแด่พระองค์
  E       A      C#m             D
ให้เราได้รัก พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ 
        A    F#m         Bm  
เราปราถนา ได้มาใกล้พระเยซู
     E     A            C#m       D
เราจะถวาย ด้วยเพลงนมัสการ
              A        E               A
จะเปล่งเป็นเสียง ชื่นบานสรรเสริญพระองค์