เราขอนมัสการพระองค์

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

Int: C Em F G
C                  Em                    F                    G
เรา  ขอนมัสการพระองค์  ทรง เป็นพระเจ้าจอมราชา
C    Em  Am   Am/G          F                 Bb    G
ประทับบนบัลลังก์โสภา  ทรงนามว่าพระเยซู
C                                   Em         F                   G
ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร  ครอบครองสวรรค์และโลกา
C  C/B     Am  Am/G                F         G        C
ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้  สำหรับองค์  ทรงนามเยซู
                F      G/F        Em      Am             F         G            C     C7
           * เรา  จะยกย่องสรรเสริญ  ชูมือนมัสการ  พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา
                F              G/F          Em    Am            F       G      C
              เปล่งเสียง  ถวายคำสดุดี     แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

Other Rendition

VOC