พระคริสต์เป็นความสว่าง

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

Int: 
     C          Am   F               G7 
1. ร้องฮาเลลูยา      สรรเสริญพระนาม 
                 C Em Am                F                    G7
เพราะพระองค์ทรงรักเรา       ประทาน...องค์พระบุตรา
         C                 Am      F                             G7 
     2. ผู้ที่อยู่ในความมืด         หรืออยู่ในแดนมัจจุราช 
                 C Em Am                         F     G7      C
          จะได้เห็นความสว่าง        ส่องลงมานั้น...ยิ่ง...ใหญ่ ( * *)
                    C                       Am     F  G7                C 
               **พระคริสต์เป็นความสว่าง     สุกใสท่ามกลางความกลัว 
                   C         Am                   F Dm G7
                  องค์สันติราชจอมราชา อิมมานูเอล
    C           Am   F               G7 
3. ร้องฮาเลลูยา      สรรเสริญพระนาม 
                  C Em Am             F     G7    C
เพราะพระองค์ได้บังเกิด อยู่ในรางหญ้าเพื่อเรา
                C  Em Am                   F    G7    C
 (พระทรงเป็นความสว่าง ส่องลงมานั้น...ยิ่ง...ใหญ่