พระเจ้าให้มีความอบอุ่นใจ

Key: Em, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: Em D  C  B
           Em                D                  C            B
1. พระเจ้าให้มีความอบอุ่นใจ ทำไมมีความท้อแท้
     Em                D                  C            B
จำไว้พระคริสต์ช่วยพ้นภัย เกิดในวันคริสตมาสแน่
      Am                      D              G        Em       Am
ช่วยพวกเราพ้นภัยของมาร เมื่อเราเจิ่นจากทางท่าน
        D7   G          B7        Em          A7     D7 G         B7        Em     B7
        *โอ ข่าว เล้าโลมยินดีปรีดา ยินดีปรีดา   โอ ข่าว เล้าโลมยินดีปรีดา
   Em                D           C            B
2. จากฟ้าวิมานมีเทวัน    เป็นทูตแห่งพระบิดา
    Em                D                    C            B
ไปหาผู้เลี้ยงแกะโดยพลัน   แล้วบอกเล่าข่าวปรีดา
      Am          D              G      Em    Am
ว่าโอรสแห่งพระบิดา เกิดในดาวิดพารา
                 Em                D                  C            B
        3. เทพเทวากล่าวว่าอย่ากลัววันนี้ ผู้ช่วยบังเกิด
               Em                   D                 C            B
        ท่านทั้งหลายอย่าใจหมองมัว จงไปเฝ้ากุมารเถิด
               Am                      D              G      Em    Am
        พระองค์ปล่อยผู้เชื่อทุกคน ให้พ้นภัยมารมืดมน