ความสุขวันคริสต์มาส

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source:

D                   F#m  G                     D
ความสุขวันคริสตมาสเต็ม  ไปด้วยความรักและความสุขใจ
      D              Bm       G                  D
เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน  และนำปีแห่งความสุข
      D              F#m          G                     D
บนแผ่นดินโลกจงมี ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป
     D           Bm       A7             D
ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้
                    D               Bm               Em   A7  D
       * ความยินดี  เป็นของท่าน     ในวันคริสตมาสนี้
              D                Bm               Em    A   D
       สันติสุข  เป็นของท่าน  ในแห่งวันคริสตมาสนี้
             G   A7             D     Em A7      D
 ** ความสุขสงบเป็นของท่าน   ในวันแห่งคริสตมาสนี้
*** ขอให้ความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่าน เนื่องในวันคริสตมาส และปีใหม่นี้