จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C    Am    D7   G     D      G 
               G                   D             G           C      D     G
1. จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์    สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
         Em             A7                   D               
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด          สวัสดีแก่ชนมนุษย์
           G       C    D7              G                     C    D7
ทุกประเทศจงตื่นยินดี             ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
  C                          Am             D7      G         D       G7
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม     พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
   C                           Am             D7   G        D           G 
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
                         G                   D             G                 C  D      G 
         2.  องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน   เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
                  Em             A7                   D               
         ถ่อมพระทัยลงมาบังเกิด       แด่มารีย์หญิงผู้ประเสริฐ
                  G       C    D7                  G                 C    D7
         องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด         ลงมาทรงกายามนุษย์
        C                      Am             D7      G         D       G7 
        จงสาธุผู้ปรากฎเป็น                พระเยซูอิมมานูเอล
         C                           Am             D7   G        D           G             
       *เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
          G                D                     G.               C     D   G
3.    พระเยซูเป็นมิตรไมตรี         ทรงพระนาม  ผู้เลี้ยงอันดี
         Em             A7                          D               
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม    ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ
           G       C    D7              G                     C      D7 
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย         เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย
  C                          Am             D7      G         D       G7
และทรงยกบาปโทษให้พลัน     รอดชีวิตตลอดนิรันดร์
   C                           Am             D7   G        D           G                    
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน *

Other Rendition

VOC