ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Int:
          G              D           G          D              Em        Bm       A7            D
1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย    เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
  Bm      Am         G           D     D7
มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
               G                     Em               D              Am-D        B-C   G-D         G    D
    **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู   เชิญสาธุการพระเย-ซู  ผู้-ทรงพระคุณ
               G              D            G                D                 Em       Bm           A7                 D
2  ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล  ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
Bm       Am                G         D     D7
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
                   G                    D        G              D                    Em         Bm        A7          D
     3 จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน  ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและสากล
         Bm     Am     G      D   D7
      รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
  G                     D           G            D                Em        Bm        A7            D
4  สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้   พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี
Bm     Am   G          D     D7
ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ