กลอริอา

Key: E, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Int:   E Esus x4 B7
     E                      B7   E                         E          B7      E
1. ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง  ด้วยเสียงเพลงเพราะแห่งราตรี
E                    B7 E           E            B7   E     B7
ฝ่ายขุนเขาโต้ตอบวจี   ความยินดีสะท้อนกลับไป
                E C#7 F#m B7 E       A B        E                   B7
          *กลอ................................ริ   อา   อินเอ็กเซลซิส  เด โอ
               E C#7 F#m B7 E        A B      E                   B7 E  B7
           กลอ..................................ริ  อา    อินเอ็กเซลซิส  เด โอ
E              B7     E  E            B7      E
2. เมษบาลฉลองอะไร   ช่างสุขใจร้องเพลงชื่นบาน
 E                B7        E       E            B7      E     B7
เห็นอะไรจงได้กล่าวมา   ช่าวนั้นหนาที่ท่านได้ยิน (*)
         E                      B7       E           E                 B7      E
        3. เทพาชวนเฝ้าเจ้าประเสริฐ   พระบังเกิด ณ เบธเลเฮม
        E                      B7       E           E                 B7      E
        เชิญมาบูชาพระคริสต์เจ้า   คุกเข่าเฝ้ากษัตริย์เกิดใหม่ (*)