เวลาฉลองพระเยซู

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: G  C/G  D/G  G  
          G                   C            D           G
1.  สุขสันต์วัน คริสตมาส วันที่หัว ใจร้องเพลง
     G              C                       D           G 
ขับขานเสียง เพลงแห่งความรัก ให้ความหวังก้องกัง วาน
Midtro:   G  C  D  G 
                 G                   C            D           G 
             2.  พระเยซูประ สูติ นามว่าอิม มานูเอล
                   G                         C             D           G 
                พระองค์ผู้ ทรงอยู่กับเรา ชาวโลกเอ๋ยจงยิน ดี
  D  D/F#            G  G/B     C         A/C#  D 
 ** เป็นเวลาฉลองพระ เยซู       เชิญเรามาร้องเพลง
D     D/F#          G  G/B      C    A     D 
สันติ สุขความ รักได้ ลงมา    ให้เรา จงสุขใจ
#2,  G  C  D  G  G 
Solo: x2; Chorus: x4, #1