องค์พระกุมารน้อยทรงบรรทม

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source:

Int:
G                         C                 G
1. องค์พระกุมารน้อยทรงบรรทมในรางหญ้า
   D                         G
ไม่มีเปลทองซึ่งจะรองรับพระกายา
   G                       C        G
ดาราส่องสว่าง กระจ่างรัศมี
      D                 G         Am    D      G
ลงเหนือที่พระบรรทมแห่งองค์จอมโลกา
           G                         C                 G
       2. ในโรงนั้นฝูงวัวห้อมล้อมพระกุมารไว้ 
         D                         G
        แต่องค์พระกุมารน้อยไม่มีเสียงร้องไห้
          G                       C        G
       ข้าฯ รักองค์พระเยซูสถิตอยู่เบื้องบน
           D                 G         Am    D      G
       ทรงคอยท่าจะอวยพรข้าเจ้าสิ้นทุกทคน