เราสุดจะยินดี

Key: C, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Int:  C  Am    Dm  G7  C
C                   F
เราสุดจะยินดี ในวันคริสต์มาสนี้ 
C                        F                 C        Am    Dm  G7  C  (G)  
องค์พระภูมี เยซูคริสต์บังเกิดมา เรารอดบาปพ้นภัยทั่วโลกา
             C7                    F              C7           F
         *พระองค์ทรงช่วยเราทุกสิ่ง ทรงรู้และทรงรักจริง
               D7                         G7           D7               G
         ไม่แหนงหน่ายและไม่เคยทอดทิ้ง  นี่คือรักสุดรักพระองค์