ก่อร่างสร้างฐาน

Author: ชัยยศ แซ่จัง
Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 30-May-2021
Sila Church Main Sunday Service 31-Jan-2021
Sila Church Main Sunday Service 02-May-2021