ในคืนวันเงียบสงัด

Key: G, Tempo: 56, Time Signature: 6/8
Source:

Int:
        G         C           G                  C    A        D
1. ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด  มีทูตสวรรค์ลงมา
       G           C            G                 C         D7         G
ร้องเพลงสรรเสริญดีดพิณทองคำ  และนำข่าวดีกล่าวว่า
        B                Em                  D     A7         D
ความสุขจงมีแก่ชาวโลกนี้   เพราะมีกษัตริย์บังเกิด
      G       C          G                   C      Am-D7    G
มนุษย์ทั้งหลายจงเงี่ยหูฟัง   บทเพลงความสุขประเสริฐ
        G              C         G            C    A        D
           2. เหล่าทูตสวรรค์พากันลงมา   ร้องเพลงแสดงยินดี
        G           C            G                 C         D7         G
          เพื่อให้ชาวโลกซึ่งเหน็ดเหนื่อยใจ ได้รับความสุขเปรมปรีดิ์
              B                Em             D     A7      D
          แต่ว่ามนุษย์ยังคงดื้อดึง ไม่มีความสามัคคี
               G       C          G                   C      Am-D7    G
          คนบาปทั้งหลายจงไตร่ตรองดู    รับพรจากพระเยซู
       G         C              G                  C    A        D
3. ผู้ใดเป็นทุกข์หนักอกหนักใจ   ต้องแบกภาระเหลือหลาย
       G           C            G         C         D7         G
ผู้ใดรับความทุกข์ทรมาน  จนเหนื่อยดูเหมือนไม่ไหว
   B                Em                  D     A7         D
บัดนี้ จงเงยหน้าดูพระเจ้า   รับเอาความรอดโดยดี
      G       C          G                   C      Am-D7     G
พระองค์จะโปรดประทานความสุข พ้นทุกข์แก่ท่านทันที 
            G         C              G                  C    A        D
      4. วันคืนกำลังจะผ่านพ้นไป   ตามคำผู้ทำนายไว้
            G           C         G         C    D7         G
      ยุคนั้นจะมาเวลากำหนด   คือยุคไม่มีความตาย
              B                Em                  D     A7    D
      ความสุขจงแผ่ออกไปทั่วโลก  เปรียบดังแสงรัศมี
             G       C          G                   C      Am-D7     G
       ชาวโลกร้องเพลงอย่างทูตสวรรค์  คือเพลงสุขสวัสดี