ความหมายของคริสต์มาส (Feliz Navidad)

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G C D G x2
G               C    D                        G     Em         C        D             G
วันนี้ได้เข้าใจ    ความหมายวันคริสต์มาส     องค์เยซู    ผู้ ไถ่ได้มาบังเกิด            
 G                     C     D                   G     Em             C         D                        G
เพื่อช่วยคนทุกคน หลุดพ้นจากความตาย  ความร้ายได้มลาย เพราะรัก  ขององค์ราชา
             G7                          C                  D                         G
          **เชิญชวน ทุกคนได้เข้ามาเถิด       รีบเปิดดวงใจ รับรักที่ยิ่งใหญ่
             Em                       C             D                         G - G7
            เป็นรักที่เกินความเข้าใจ     รักผู้ไถ่  ยิ่งใหญ่หนักหนา
                                      C                  D                         G
             อย่าได้รอช้า จงรีบเร่งเร็วไว      รับการอภัยจากองค์พระผู้ไถ่
              Em                      C                     D                         G
             แล้วสวรรค์เป็นของผู้วางใจ    นี่คือความหมายของคริสต์มาส