เราจะยกพระนามของพระองค์_TMC

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: TMC

A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D         A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D              A             E
ยกไว้สูงที่สุดในฟากฟ้า
          D      E                   C#m       F#m
***  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
        Bm               E                       A   A7
  ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใด
        D        E                   C#m      F#m
  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
  D       E    A
  เหนือนามใดใด