โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

C                  Em    Dm7        G           G7        C  Am
โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่ แล้วแต่น้ำพระทัย
 Dm7            G               G7          C   E7
เปลี่ยนจิตใจฉันใหม่ ให้เป็นเหมือนพระองค์ (2)
         Am       D       G7        C  E7
พระองค์เป็นช่างปั้น ฉันเป็นก้อนดิน
         Am       D                 D7    G
สร้างสรรค์ให้ฉันเป็น เหมือนเช่นดังตั้งใจ

โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่ แล้วแต่น้ำพระทัย
เปลี่ยนจิตใจฉันใหม่ ให้เป็นเหมือนพระองค์