ชีวิตใหม่

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Color Song 3

C          Em7             Am   F           Dm7         G7
วันและคืนที่ผ่านพ้นไป     ตั้งแต่วันที่พบพระองค์
             C                 Am   Dm7
เมื่อเปิดใจ  ให้พระเยซูเข้ามา
   G7            Am                                G7
ชีวิตที่เคยไร้ค่า  ก็กลับเต็มด้วยความหมาย
C                   Em            Am  F           Dm7      G7
ความรักพระองค์หลั่งเข้ามา  ล้นในใจที่เคยอ้างว้าง
            C           Am                       Dm7
เปิดตาให้   มองโลกด้วยความแจ่มใส
            G7              C                                  G7
ไม่หันกลับเลย  ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจใหม่อีกแล้ว
F     G7           Em7       Am  Dm7   G G7  C
*** ชีวิตนี้ขอมอบให้ (พระองค์) พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
Dm                  Em     Am         Em
เป็นชีวิตที่สมบูรณ์  เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์
               F                           G   G7
พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไป
                C
เป็นชีวิตใหม่
C          Em7             Am    F           Dm7             G7
วันและคืนที่ต้องพบเจอ     ขอพระองค์ได้ทรงนำไป
             C                  Am       Dm7
ให้โลกเห็น ความรักในดวงใจนี้
   G7                      Am                             G
ให้เป็นแสงสว่างสุกใส เป็นข้ารับใช้พระองค์