เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

C                                Am
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 
      Dm                          G                Em          Am
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
      Dm                   G               G
เพื่อทุกคนที่วางใจ ในพระบุตรนั้น
   C           Am    Dm            G     Em    Dm   G    C
จะไม่ได้พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์