จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า (ฟิลิปปี 4:4)

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: https://www.youtube.com/watch?v=u61XqrmVMsI

C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                  C    G
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  อยู่เสมอไป
C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                        C    C7
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  พระเจ้าของเรา
          F                                                      Em                         A
         *อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
         Dm7                                      G                    C     C7
         ด้วยการอธิษฐาน  และการวิงวอนขอบพระคุณ
         F                                                     Em                          A
         แล้วสันติสุขในองค์พระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
            Dm7                   G                   C
        ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

Other Rendition

VOC